Bine ați venit la Global Compact Network Romania

Pe acest site, veți găsi informații despre Pactul Global al Națiunilor Unite - cea mai mare inițiativă de cetățenie corporativă din lume – și despre cele zece principii ale sale pentru practici responsabile de afaceri. În mod concret, puteți citi despre Global Compact Network Romania, lansată în 15 martie 2015 de către 22 de participanți, toți semnatari ai UN Global Compact și partenerii lor.

ban_kimoonGlobal Compact cere companiilor să adopte principii universale și să intre în parteneriat cu Națiunile Unite. A devenit o platformă critică prin care ONU acționează eficient alături de companii globale deschise.

Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU

Aflați mai multe despre Cine suntem | Ce facem | Înscriere sau Cum să ne contactați


Cele zece principii  


Cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite din domeniul drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției sunt recunoscute universal și derivă din:

  • Declarația Universală a Drepturilor Omului
  • Declarația Organizației Internaționale a Muncii despre Principiile și Drepturile Fundamentale la Locul de Muncă
  • Declarația de la Rio despre Mediu și Dezvoltare
  • Convenția ONU Împotriva Corupției

UN Global Compact cere companiilor să adopte, să sprijine și să acționeze în spiritul acestora, în sfera lor de influență, un set de valori de bază din domeniile:

DREPTURILE OMULUI

Principiul 1: Companiile ar trebui să sprijine și să respecte protecțioa drepturilor universale ale omului și

Principiul 2: să se asigure că nu sunt complici ale abuzurilor în ceea ce privește drepturile omului.

MUNCĂ

Principiul 3: Companiile ar trebui să susțină libertatea de asociere și să recunoască efectiv dreptul de negociere colectivă;

Principiul 4: eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie;

Principiul 5: eliminarea efectivă a muncii minorilor; și

Principiul 6: eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și posturile.

MEDIU

Principiul 7: Companiile ar trebuie să promoveze o abordare preventivă a provocărilor mediului înconjurător;

Principiul 8: asumarea inițiativelor pentru promovarea unei responsabilități solide față de mediu; și

Principiul 9: încurajarea dezvoltării și promovării tehnologiilor prietenoase cu mediul.

ANTICORUPȚIE

Principiul 10: Companiile ar trebui să lupte împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv șantajul și mituirea

Noutăți

Electrica s-a alăturat Global Compact Network România
Electrica SA, singura companie românească din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din România, a devenit semnatară a Pactului Global al Națiunilor Unite și s-a alăturat rețelei locale Global Compact Network România. Citește mai mult...
Program de reducere a poluării pentru apele de suprafață
Guvernul a aprobat, prin hotărâre, Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți. Se are în vedere îmbunătățirea calității apelor de suprafață dulci și saline, ceea ce va reflecta pozitiv asupra stării globale a sănătății populației și a stării calității apelor comunitare, România înregistrând astfel pași în sprijinul Obiectivului Global nr.6: Apă curată și igienă. Citește mai mult...
Ministerul Muncii a lansat platforma Anti-sărăcie
Ministerul Muncii a lansat platforma online a Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, un portal care adună acțiunile planificate de Guvernul României ca inițiative menite să sprijine Obiectivul Global nr. 1: Fără sărăcie. Citește mai mult...
Philip Morris sprijină public Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă
Philip Morris, semnatar al principiilor UN Global Compact și participant în Global Compact Network România, s-a alăturat companiilor care s-au angajat public să sprijine Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă. Citește mai mult...
ONU lansează primul Raport privind Progresul către Obiectivele Globale
Deoarece se apropie prima aniversare a aprobării obiectivelor, ONU a lansat primul său raport privind progresul. Acesta prezintă demersurile făcute până acum și nu ascunde amploarea provocărilor. Citește mai mult...